Forecasting bepaalt de kosten en verkopen voor de toekomst

JEM-id ontwikkelt Forecasting module om kosten en verkopen voor toekomst te bepalen

JEM-id heeft voor het AGF-softwarepakket GreenCommerce een nieuwe Forecasting module ontwikkeld. Met deze module kunnen de gebruikers van GreenCommerce op een eenvoudige manier prognoses verkrijgen van de verwachte inkoopkosten en de lange termijn verkopen. Door het gebruik van de Forecasting module kan men beter anticiperen op marktontwikkelingen in de toekomst.

In- en verkoopprognoses

Bij veel GreenCommerce klanten is een duidelijke verschuiving te zien van daghandel naar vaste lijnen en langetermijnafspraken. Hierdoor ontstond er steeds meer vraag naar mogelijkheden om deze grote en langdurige contracten in GreenCommerce vast te leggen en een duidelijk overzicht te krijgen van de in- en verkoopprognoses. JEM-id heeft in samenwerking met klanten op deze vraag ingespeeld en heeft daarom GreenCommerce uitgebreid met een Forecasting module met als basis het vastleggen van in- en verkoopcontracten. Gebruikers van het softwarepakket kunnen op een eenvoudige manier de langetermijnverwachtingen vanuit de inkoop- en verkoopcontracten invoeren. In combinatie met de gestelde prognoses wordt een duidelijk beeld verkregen van de verwachte inkoopkosten, de verwachte opbrengsten en het toekomstige resultaat. Op basis hiervan is het mogelijk om orders in de toekomst te genereren en te gaan voor een optimale verkoop van producten.

In de ‘Forecast-digger’ kan men beschikbare data vanuit de inkoopcontracten inzien, waarna een analyse volgt wat de verwachtingen zijn. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de gegevens te filteren en te groeperen, o.a. op basis van de aantallen, prijzen of de komende perioden. Hierdoor houdt men grip op de bestaande contracten en kan men beter anticiperen op toekomstige marktontwikkelingen.

De Forecasting module zit momenteel nog volop in de testfase. Naar verwachting zal de module eind 2016 worden uitgerold bij één of meerdere GreenCommerce klanten.

overlay
Meer informatie?

Meer weten over Forecasting?

Ik help je graag verder!

Martijn van Andel

Akkoordakkoord