Confidential! Is jouw website al klaar voor de nieuwe privacywet?

Nieuwe privacywet

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving van kracht in heel de Europese Unie, ook wel ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ genoemd. De huidige wetgeving sluit namelijk niet meer aan op de constante veranderingen in de digitale wereld.


Wat is het doel van de nieuwe wetgeving?

Het doel van deze nieuwe wet is dat bedrijven bewuster omgaan met de persoonsgegevens van de bezoekers van hun website. Een bedrijf kan hiermee niet zomaar persoonsgegevens verwerken en opslaan zonder toestemming van de bezoekers. Dus bezoekers van de website moeten geïnformeerd worden over welke gegevens over hun worden opgeslagen.

Wat zijn de gevolgen?

Dankzij de ingang van de nieuwe wetgeving krijgen bedrijven meer verantwoordelijkheid. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Vanaf mei zal de AP dan ook meer en strengere controles gaan uitvoeren. Mocht je als bedrijf niet voldoen aan de wetgeving, dan kan de AP hier een boete voor uitschrijven.


Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Je mag geen persoonsgegevens (zoals adres, geboortedatum etc.) opslaan zonder toestemming
Je moet een privacyverklaring en een cookiebeleid op je website hebben staan waarin staat uitgelegd wat er met welke persoonsgegevens wordt gedaan
Onder andere bezoekers van jouw website en klanten hebben verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die jij van hen verwerkt: het recht om in te zien, recht om te wijzigen, recht om vergeten te worden, recht om gegevens over te dragen en recht op informatie
Een datalek van persoonsgegevens moet altijd gedocumenteerd worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wil hier meer over weten? Bekijk de website van het AP.

Klant bij JEM-id? Meer specifieke informatie volgt!

Akkoordakkoord