GreenCommerce sluit externe partners aan om de ideale AGF software te creëren

GreenCommerce sluit externe partners aan om de ideale AGF software te creëren

Ondertussen heeft AGF software GreenCommerce een prominente positie ingenomen in de sector waarbij al meer dan 70 groente- en fruit bedrijven naar tevredenheid werken met het systeem. Omdat de trends rondom digitalisering en automatisering steeds sneller gaan, is softwareontwikkelaar JEM-id al een langere tijd bezig met de voorbereidingen om GreenCommerce te ontsluiten voor externe partijen d.m.v. verschillende koppelingen, API’s en het communicatieplatform FreshBabel. Hierdoor wordt het steeds makkelijker en aantrekkelijker gemaakt voor externe partijen om aan GreenCommerce te koppelen. Gebruikers van GreenCommerce kunnen door middel van deze ontwikkelingen steeds meer hun ideale software samenstellen.

“Veel softwarepakketten pretenderen alles te kunnen en proberen alle bedrijfsprocessen in één standaard te dwingen. In de praktijk werkt dit vaak wel redelijk, alleen kan er niet geprofiteerd worden van de branchespecifieke onderdelen van gespecialiseerde pakketten. JEM-id gelooft in een “Best of breeds” oplossing waarbij er een geregisseerd samenspel is tussen verschillende branchespecifieke- en standaardoplossingen. Op die manier wordt de (ongewenste) afhankelijkheid van de softwareleverancier ook sterk verminderd.” vertelt Martijn van Andel, mede-oprichter van JEM-id.GreenCommerce is een écht AGF handelspakket. Vandaar dat we ons met GreenCommerce positioneren als de flexibele schakel tussen haar klanten en (externe) partners, waardoor AGF bedrijven hun software steeds meer naar eigen wens kunnen gaan samenstellen. Zo kan er optimaal gebruik gemaakt worden van verschillende specialismen.”

Veranderingen in de sector vragen om specialisatie en branchespecifieke domeinkennis

Binnen de AGF sector zien we steeds meer verschuivingen ontstaan; bedrijven gaan zich focussen op eigen sourcing en er is sprake van schaalvergroting. Mede door deze verschuivingen kunnen bedrijven zich met verschillende doelgroepen identificeren en zich in meerdere onderwerpen gaan specialiseren. De software moet hierop aansluiten. Om die reden wordt er vaker gevraagd naar pakketten die op een moderne manier ontsloten kunnen worden naar derden, waarbij een digitale infrastructuur wordt neergezet waarop externe partijen eenvoudig kunnen koppelen en een onderlinge samenwerking gefaciliteerd wordt. Zo kunnen gespecialiseerde partijen als Twinfield, Exact, e-Cert en Transus eenvoudig samenwerken met GreenCommerce.

Specialisme middels koppelingen

GreenCommerce biedt naast geïntegreerde functionaliteiten ook koppelingen met externe partijen aan. Om in kaart te brengen welke koppelingen met externe partijen GreenCommerce faciliteert, is er een partnerpagina aangemaakt waar alle huidige partners op vermeld staan. Deze partners en koppelingen kunnen gefilterd worden op basis van specialisme, zoals financiële pakketten, douanesoftware of keur-applicaties. 

Zou je meer informatie willen ontvangen over de mogelijkheden van GreenCommerce (als partner of afnemer)? Neem contact op met Remco Koornhof via remco@jem-id.nl of bel naar 0174 - 642 622.

Akkoordakkoord