De passie voor het telen van tomaten zit bij de telers in het bloed.

Prominent

Prominent is een telersvereniging van 23 toonaangevende producenten van trostomaten. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, investeren de kwekers van Prominent gezamenlijk in nieuwe teelttechnieken en faciliteiten zoals een verpakkingscentrum. Om het verpakkingscentrum goed aan te kunnen sturen hebben wij een systeem ontwikkeld waarmee ze exact kunnen traceren wat er met de producten is gebeurd.

Distributiecentrum

De tomaten komen ongesorteerd binnen in het distributiecentrum van Prominent. Vervolgens worden de tomaten gekeurd, gesorteerd, verpakt en getransporteerd. Al deze handelingen worden in het systeem van Prominent verwerkt zodat iedereen exact kan zien waar welke partij vandaan komt en wanneer het product verpakt is. Hierdoor is iedereen in de keten op de hoogte van de afkomst van het product.

Prognose

De kwekers maken iedere week een prognose van het aantal beschikbare tomaten voor de daarop volgende week. Deze prognoses verwerken zij in het systeem waardoor de verkopers op de hoogte zijn van het aantal beschikbare producten. De verkopers maken vervolgens de verkooporders op via het systeem. Ook kunnen ze via het systeem zelf keurrapporten opmaken (per klant) in de gewenste style van de klant.  

Akkoordakkoord