Algemene 
voorwaarden

Algemene voorwaarden voor jem-id

Vanaf 1 juni 2022 zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op al onze aanbiedingen en overeenkomsten  de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier als PDF bestand downloaden. De NLdigital Voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

De voorwaarden die voorheen (vanaf 1 augustus 2017) door ons gehanteerd werden (De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840), kunt u hier als PDF bestand downloaden.

De voorwaarden die vóór 1 augustus 2017 door ons gehanteerd werden (FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003), kunt u hier als PDF bestand downloaden.