Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van FENIT gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is hier te downloaden als PDF exemplaar. Op aanvraag zenden wij u desgewenst een exemplaar kosteloos toe.