Algemene 
voorwaarden

    

Algemene voorwaarden voor JEM-id

Vanaf 1 augustus 2017 zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier als PDF bestand downloaden. De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

De voorwaarden die voorheen door ons gehanteerd werden (FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003), kunt u hier als PDF bestand downloaden.