blog

Specialisme

Auteur
Gepost op 03 jul 2023
door Remco Koornhof (Commercieel Medewerker)

Iedereen kent ze wel: die bekende oneliners van bedrijven met ‘bij ons volop doorgroeimogelijkheden’ en ‘veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling'. Je hoeft maar een vacature open te slaan of je vindt er wel iets van terug. Maar wat houdt dat dan in, die ruimte voor ontwikkeling? 

Bij jem-id denken we graag net even out of the box. In onze platte organisatiestructuur heerste altijd al veel ruimte om je creatieve ideeën te spuien. Lang niet iedereen op de werkvloer is daar constant mee bezig natuurlijk; je hebt immers je vaste werkzaamheden waar al genoeg concentratie voor nodig is. Dat zorgt er vaak voor dat ideeën voor verbeteringen vaak vanuit dezelfde personen komen. Nadat zo iemand zijn of haar idee getoetst had en breed gedragen akkoord bevonden had, was vaak de opdracht: ‘doe je ding!’

Specialisatie en focus aanbrengen
Het gevolg van ‘doe je ding’ is dat je meteen een nieuwe taak op je bureau hebt liggen, wat wel nieuwe energie geeft, maar weinig focus biedt op je dagdagelijkse werkzaamheden. Daarop hebben we bij jem-id besloten wat meer concentratie aan te brengen in die werkzaamheden. Dit doen we door het toevoegen van diverse specialismen aan bepaalde functies. Een voorbeeld: implementatie-specialisten van ons AGF-softwarepakket GreenCommerce zijn breed inzetbaar. Zij weten vrijwel alles van het pakket en kunnen daardoor vaak alleen - of anders met zijn tweeën - een implementatietraject succesvol volbrengen. 

Middels het toevoegen van een zelfgekozen specialisme - het liefst wel afgestemd in het team zodat we brede specialistische kennis opbouwen - kunnen we per implementatie meer focus leggen op wat diegene goed kan. Zo kan het dus zijn dat een standaard implementatie van GreenCommerce door meerdere mensen wordt gedaan dan een of twee, omdat we specialisten aan boord brengen die dieper de materie in kunnen.

Aan welke specialismen moet je denken? Zoals beschreven zijn onze implementatie-specialisten reeds breed inzetbaar. Door hen meer focus te laten leggen op een specifiek onderdeel zoals bijvoorbeeld projectmanagement, BI tools (voor resultaatoverzichten en inzicht in data) of product management zorgen we voor meer diepgang in hun reeds bestaande kennis. Het betekent niet dat diegene altijd verantwoordelijk is voor dat stukje implementatie, echter is het wel belangrijk diegene in de lead te zetten bij belangrijke beslissingen. Zo blijft iedereen breed inzetbaar, maar zorgen we met specifieke specialisten voor meer inhoudelijke kennis en kunde en daarmee betere service voor onze klanten.

'' ‘Doe je ding’ heeft plaatsgemaakt voor meer focus en een specialistische aanpak, waarmee we alle creativiteit naar boven willen halen om dat specialisme naar een nog hoger plan te tillen.''

Geen keurslijf
Hoe creëer je dan specialisten? Wij hebben ervoor gekozen iedereen vrij te laten in het maken van een keuze voor de manier waarop men specialist denkt te kunnen worden in het door hem of haar gekozen onderdeel. Sommigen kiezen een online opleiding, anderen een fysieke versie en weer een ander kiest ervoor zich via speciale literatuur bij te scholen. Door die ruimte te bieden, duwen we medewerkers niet in een keurslijf, maar kunnen ze zelf kiezen welke manier het beste bij hen past. De één zit niet graag in de schoolbanken maar kan heel effectief blokken in een boek. Een ander walgt van het openslaan van boeken, maar door het volgen van online webinars of cursussen of bijvoorbeeld ook het luisteren van podcasts wordt gekozen voor meer dynamische opties.

jem-id heeft 100 uur per medewerker beschikbaar gesteld om in 2023 jezelf tijdens werktijden bij te scholen. Hiervoor wordt wel gevraagd om een gericht plan van aanpak, inclusief tijdspad. Het functioneringsgesprek aan het einde van het jaar is de stok achter de deur, want hoewel veel vrijheid wordt gegeven in de manier waarop, worden er wel degelijk resultaten verwacht. Vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid. Tevens mogen onze planningen niet in de knel komen. Ook daarom is een gericht plan en afstemming met je collega’s een vereiste.

Doel
Het uiteindelijke doel dat jem-id heeft met het opleiden van specialisten in een functie, is om meer kennis-focus te creëren bij haar medewerkers, zodat we onze klanten nog specifieker en op basis van (markt)kennis kunnen helpen. Een secundair doel is dat we door kennisuitwisseling tussen onze afdelingen AGF (GreenCommerce) en sierteelt (Royal Flora Hollands platform Floriday waar we aan ontwikkelen) altijd open staan voor elkaars nieuwe technieken en werkzaamheden. Een goed idee aan de ene zijde kan immers ook heel goed werken aan de andere kant.

We worden steeds groter als bedrijf en die groei verdient ook aandacht onder het personeel. ‘Doe je ding’ heeft plaatsgemaakt voor meer focus en een specialistische aanpak, waarmee we alle creativiteit naar boven willen halen om dat specialisme naar een nog hoger plan te tillen.

Volop doorgroeimogelijkheden dus bij jem-id. Of veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Kies maar wat je wil…