blog

Hoe een roadmap sturing geeft aan een team

Auteur
Gepost op 15 nov 2022
door Jill van der Knaap (Marketeer)

Sinds een aantal jaren zijn we bij jem-id actief bezig met het opstellen van roadmaps om beter te kunnen anticiperen op langere periodes. Een roadmap brengt rust en perspectief binnen een team. Echter, omdat we verschillende producten ontwikkelen voor de sierteelt en AGF sector, hebben we ook redelijk gescheiden werkwijzen. Zo hebben we een sierteelt-team en een AGF-team die individueel van elkaar werken. Alhoewel er veel overlap zit tussen beide teams en de aanpak, verschillen ze ook degelijk met elkaar. In deze blog vertellen we hoe een roadmap de strategie kan beïnvloeden en welke voordelen het biedt voor het product én het team dat eraan werkt.

Hoe bepalen we de volgorde van de ontwikkelingen?
Bij de ontwikkeling van slimme software en IT oplossingen is het belangrijk om te bepalen wat de volgorde van de ontwikkelingen is. Waar grote ontwikkelingen cruciaal kunnen zijn voor de continuïteit van de oplossing, kunnen andere, kleine ontwikkelingen juist grote impact maken in het dagelijks werken. Bij jem-id werken we vanuit een roadmap om meer inzicht te hebben in het ontwikkelproces.

Een roadmap is een handig hulpmiddel om de planning te waarborgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit geeft klanten meer transparantie om beter te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Ook intern geeft het een stip aan de horizon waar naar toe wordt bewogen. Zo is er ook binnen het team meer overzicht en zijn er duidelijke mijlpalen die behaald moeten worden binnen een vooraf bepaalde periode. Daarbij is het belangrijk om flexibel te kunnen blijven in het geval van onvoorziene zaken. Want alhoewel een roadmap als rode draad moet dienen, is het belangrijk om niet direct alle zaken in beton te gieten waardoor er geen ruimte meer overblijft. 

Bij jem-id ontwikkelen we software oplossingen voor de sierteelt en de AGF sector. Beide development teams hanteren een andere werkwijze in de ontwikkelingen van software oplossingen, zoals Floriday en GreenCommerce. Zo bepalen beide teams hun prioriteiten aan de hand van de roadmap.

''Een roadmap is een handig hulpmiddel om de planning te waarborgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten.''

Hoe komt een roadmap tot stand
Eind vorig jaar kondigden we bij GreenCommerce de roadmap voor 2022 aan. Deze roadmap bestaat uit 4 thema’s waarin verschillende onderwerpen vallen die betrekking hebben op één van de thema’s. Door een roadmap te introduceren, zou er meer inzicht komen in het ontwikkelproces; van het uitdenken van scenario’s tot realisatie. 

Het totstandkomen van een roadmap wordt bij team AGF door een select groepje medewerkers bepaald. Eerst wordt een set aan onderwerpen bedacht en afgewogen door de Product owner en Process architect. Hierbij zijn zaken als nieuwe wetgevingen, actualiteiten en wensen vanuit de markt belangrijke factoren die meegenomen worden.  Deze onderwerpen worden daarna commercieel afgewogen.

Bij Floriday wordt gewerkt vanuit een interactieve routekaart. Floriday ontwikkelen wij i.s.m. Royal FloraHolland en biedt een software oplossing voor veel verschillende soorten gebruikers met ieder hun eigen wensen. De interactieve routekaart maakt inzichtelijk wat reeds is opgeleverd, wat in ontwikkeling is en wat nog wordt overwogen. Daarnaast hebben gebruikers van Floriday de mogelijkheid zelf ideeën toe te voegen en om aan te geven welke ideeën van anderen zij belangrijk- of juist minder belangrijk- vinden. De routekaart geeft de developers die werken aan Floriday prioriteiten in de volgorde van de ontwikkelingen.

Communicatie richting gebruikers
Als marketeer biedt het hebben van een roadmap veel sturing. Omdat er van te voren goed in beeld is gebracht welke onderwerpen zullen worden behandeld, wordt het makkelijker om te plannen en komen ontwikkelingen niet zomaar uit de lucht vallen. Het geeft ruimte om je goed in te kunnen lezen en het proces van uitdenken tot realisatie tot op de voet te volgen. Dit maakt het verschil tussen een oppervlakkige project-uitwerking waarbij het resultaat vooral de hoofdrol speelt of een uitwerking waarin iedere mijlpaal de aandacht krijgt die het verdient. Zo kunnen we gebruikers tijdig informeren over mooie nieuwe mogelijkheden in de oplossing. 

Vragen of meer informatie?
Heb je vragen of zou je graag meer informatie willen ontvangen? Neem dan contact met ons op via:
info@jem-id.nl
0174 - 642 622